A A A

Dzień bezpłatnych diagnoz logopedycznych

 

06.03.2013r. Europejski Dzień Logopedy w naszym przedszkolu.

 

 Cieszył się dużym zainteresowaniem społeczności powiatu słupeckiego. Akcja była adresowana do wszystkich zainteresowanych – zarówno do rodziców niemowląt, którzy chcą zadbać o prawidłowy rozwój dziecka, jak i do rodziców dzieci starszych, których wymowa budzi niepokój.

 

Celem Akcji DBDL było:

 

• ułatwienie osobom z zaburzeniami mowy dostępu do profesjonalnej diagnozy;

• rozpowszechnianie wiedzy logopedycznej oraz stworzenie warunków do szybkiej i rzetelnej konsultacji, informacji i diagnozy;

• pomoc osobom zainteresowanym w rozwiązywaniu problemów z komunikacja słowną;

 

 Każdy zainteresowany pomocą w zakresie problemów z mową, poczynając od noworodka, przedszkolaka, aż po osobę dorosłą, mógł skorzystać z bezpłatnej wizyty u logopedy.

 stat4u