A A A

Integracja sensoryczna

 

7 listopada 2011r. odbyło się w naszym przedszkolu dla rodziców i nauczycieli spotkanie z terapeutą Integracji Sensorycznej – Panią Elżbietą Kuberską, na którym została przedstawiona ta metoda.

 

 Świat odbieramy za pomocą zmysłów. Bodźce płynące ze świata zewnętrznego są odbierane i przekazywane do odpowiednich części układu nerwowego, który z kolei ma za zadanie je zinterpretować i odpowiedzieć na nie. Właściwe działanie tego układu na każdym etapie, określamy integracją sensoryczną. Każdy z nas jest świadomy posiadania zmysłu dotyku, smaku, wzroku i słuchu. Nie każdy z nas uświadamia sobie jednak, że posiadamy jeszcze dwa inne zmysły, uznawane razem ze zmysłem dotyku za podstawowe. Jest to zmysł równowagi i czucia głębokiego. Zmysł równowagi (przedsionkowy) wykształca się dobrze już w życiu płodowym. Odpowiedzialny jest za utrzymanie równowagi, świadomość pozycji ciała, ruchu gałek ocznych, głowy i ciała. Czucie głębokie (propriocepcja) to odbieranie informacji płynących z mięśni i ścięgien. Układ ten odpowiada za precyzyjne ruchy, właściwe napięcie mięśniowe. Układ przedsionkowy, proprioceptywny i dotykowy to trzy podstawowe układy sensoryczne. Ściśle współpracują ze sobą oraz z innymi układami sensorycznymi – słuchem, wzrokiem, jak również funkcji związanych z mową. Praca tych wszystkich układów połączonych skomplikowanym układem zależności, stanowi o naszym prawidłowym funkcjonowaniu w środowisku, na przykład umiejętność chodzenia, wspinania się, utrzymywania równowagi. Dzięki ich właściwie połączonej pracy jesteśmy w stanie odpowiednio odbierać bodźce, przetwarzać je i na nie odpowiadać.

 

 Terapeutka SI wspominała, iż na rozwój mowy rozumianej jako wyższy proces mózgu ma wpływ szereg procesów zachodzących w układzie przedsionkowym (zwanym zmysłem równowagi), słuchowym, limbicznym, dzięki zmysłom dotyku propriocepcji (określa się go jako czucie głębokie – informuje nas o wrażeniach płynących z wnętrza naszego ciała) oraz zmysłów powonienia i smaków.

 

 Pani Kuberska zwróciła szczególną uwagę na objawy zaburzeń integracji sensorycznej występujące u dzieci w wieku przedszkolnym, które powinny zaniepokoić Rodziców:

 

JEŚLI DZIECKO :

 

• jest niezdarne ruchowo

• ma opóźniony rozwój mowy

• unika wspinania się na drabinki, zjeżdżalnie, huśtania się, karuzeli

• z trudnością utrzymuje równowagę skacząc na jednej nodze

• często się potyka, wpada na meble

• myli strony(prawa-lewa),odwrotnie wkłada buty

• wolno uczy się nowych czynności ruchowych

• nie mieści się w liniaturze pisząc w konturach czy kolorując

• bardzo mocno naciska ołówkiem na papier rysując lub pisząc

• nie znosi brudzenia rąk plasteliną, farbą, gliną

• często psuje zabawki

• ma trudności z wycinaniem nożyczkami

• myli litery, cyfry

 

…prawdopodobnie ma zaburzenia integracji sensorycznej i powinno zostać objęte terapią.

 stat4u