A A A

Język angielski - "English for kids"


  • Zajęcia otwarte

          Zajęcia, na które zaproszeni zostali rodzice miały na celu zaprezentowanie sposobów i metod nauczania języka angielskiego. Rodzice mogli zobaczyć postępy swoich pociech, poczynione w nauce języka obcego. Starałam się pokazać jak, w prosty sposób, poprzez zabawę, można zaciekawić i zainspirować dzieci do nauki....

  • My house - mój dom

 stat4u