A A A

Kodeks przedszkolaka

 

1. Wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi.

 

 

2. Potrafię czekać na swoją kolej podczas zabawy.

 

 

3. Szanuję cudzą własność.

 

 

4. Wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować i tego samego oczekuje od innych.

 

 

5. Do zabawy biorę tylko te zabawki, którymi teraz będę się bawić, a po skończonej zabawie odłożę je na miejsce.

 

 

6. Bawię się, aby nie powodować zagrożenia i przykrości.

 

 

7. Pomagam innym: młodszym i mniej sprawnym dzieciom.

 

 

8. Próbuje samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe zgodnie z zasadami obowiązującymi w przedszkolu.

 

 

9. Stosuje formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam.

 

 

10. Wiem, że w przedszkolu jestem po to, aby nauczyć się wszystkiego, co będzie mi potrzebne w szkole.
 stat4u