A A A

Metoda Tomatisa

 Dnia 02.06.2011 odbyło się w naszym przedszkolu dla rodziców i nauczycieli spotkanie z Panią Anną Sudoł- reprezentantem Centrum Treningu Uwagi Słuchowej Metodą Tomatisa w Poznaniu.

 

 Pani Anna Sudoł jest opiekunem dzieci podczas terapii, wykładowcą i szkoleniowcem. Opowiadała o objawach zaburzeń uwagi słuchowej oraz o metodzie usprawniania czynnego słuchania, opracowanej przez prof. Alfreda Tomatisa.

 

Objawy zaburzeń uwagi słuchowej:

 

• zaburzenia koncentracji uwagi

• nadwrażliwość na dźwięki

• błędna interpretacja pytań

• mylenie podobnie brzmiących słów, mylenie liter lub odwracanie ich kolejności

• konieczność powtarzania pytań

• trudności z czytaniem i pisaniem

• niemuzykalność

• niewyraźne pismo

• problemy z organizacją

• mylenie strony lewej i prawej

• słabe rozumienie tekstu czytanego

• problemy z czytaniem na głos

• problemy z głoskowaniem

• męczliwość, nadaktywność, tendencje depresyjne, nadwrażliwość emocjonalna, brak wiary w siebie, nieśmiałość, drażliwość, wycofanie się

 

 Metoda usprawniania czynnego słuchania opracowana przez profesora Tomatisa polega na uelastycznieniu pracy mięśni ucha i poprawne wykształcenie uwagi słuchowej, poprzez słuchanie przez specjalne słuchawki odpowiedniego materiału dźwiękowego. Dźwięki podawane są drogą powietrzną oraz kostną.

 

 Trening rozpoczyna się od indywidualnej oceny, diagnozy funkcjonowania osoby, która pozwala dobrać specyficzny, odpowiedni dla dziecka program. Na właściwą terapię składają się sesje słuchania materiału muzycznego wraz ze stałą oceną audio – psycho - fonologiczną. Intensywność treningu zakłada codzienne sesje, około14-15 dni, każda sesja około dwóch godzin. Po tym okresie następuje czter-sześciotygodniowa przerwa. Po zakończeniu podstawowego treningu następuje ewaluacja postępów i funkcjonowania pacjenta.

 

  Metoda Tomatisa stanowi dość intensywny trening. Jednak dzięki temu obserwowane efekty jego stosowania pojawiają się relatywnie szybko. Początkowe sesje mają charakter pasywnego słuchania dźwięków, specjalnie zmodyfikowanych przez Elektroniczne Ucho. Wykorzystuje się w tej pracy elementy muzyki Mozarta, Chorału Gregoriańskiego oraz przefiltrowany głos matki dziecka. Kiedy tylko pojawia się motywacja i chęć do poznawania, stosowania języka, do pracy włączane są sesje aktywne. Polegają one na powtarzaniu różnego rodzaju dźwięków (mruczeniu, powtarzaniu słów, zdań i czytaniu odpowiednio dobranych tekstów. Do urządzenia podłączony jest mikrofon, dzięki czemu dziecko może zwrotnie słuchać swojego głosu. W trakcie sesji dziecko jest zachęcane do podejmowania różnych aktywności tj. rysowanie, układanie puzzli czy budowania klocków, w zależności od zainteresowań.

 

Metoda Tomatisa może być stosowana wobec dzieci z :

 

• zaburzeniami mowy (jąkanie, ORM, wady wymowy),

• zaburzeniami głosu (chrypki dziecięce będące rezultatem nadużywania głosu przez dziecko),

• dysleksja

• zaburzeniami koncentracji

• globalnymi zaburzeniami rozwojowymi

• Zespół Aspergera, Zespół Retta, autyzm,

• zaburzeniami uwagi ADHD.

 

 Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze, duża frekwencja rodziców i nauczycieli, wszyscy słuchali z zaciekawieniem. Warto wspomnieć, że szkolenie to zostało przeprowadzone bezpłatnie, a czwórka dzieci z deficytami otrzymała zaproszenie na bezpłatną diagnozę. Niektórzy rodzice, których dzieci objęte są terapią logopedyczną skorzystało z treningu Tomatisa ze skutkiem zadawalającym.

 stat4u