A A A

Nasze bociany

Od kilku lat obserwujemy bociany przylatujące do miejscowości Zagórów, a dokładnie do gniazda zlokalizowanego przy ul. Cmentarnej na słupie. Miejsce to jest doskonale widoczne z przedszkolnego ogrodu i okien budynku. To doskonała okazja do tego, by dzieci mogły obserwować ptaki w ich codziennych zajęciach, zwyczajach i całorocznym rytuale przylotów i odlotów.

Każdego roku czekamy na nasze bociany, zastanawiamy się, kiedy przylecą i czy zagoszczą na gnieździe na słupie.

Bociany „zaprzyjaźniły” się również z nami. Niestraszne są im dziecięce okrzyki dobiegające z przedszkolnego ogrodu. W ciepłe dni lubią wygrzewać się na naszych tarasach, dostojnie spacerując po trawie przed oknami. Donośnie klekoczą, obwieszczając swoją obecność.

Prawie 10 lat mamy możliwość dokonywania obserwacji i sporządzania dokumentacji fotograficznej bociana białego, gnieżdżącego się w ww. lokalizacji, którego lokum znajduje się w bazie bocianich gniazd na stronie

Wigilia Dnia Dziecka ogłoszona została przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura" Dniem Bociana. Na takie święto zasługują polskie bociany, których gnieździ się u nas najwięcej na całym świecie. Dzień Bociana stanowi okazję do zwrócenia uwagi na szczególne miejsce, jakie ptak ten zajmuje w polskiej kulturze i krajobrazie, na jego zagrożenia i potrzebę ochrony.

mgr Radosława Janicka


 stat4u