A A A

O mnie

 

,,Kto ma język, ten ma świat” Gadomer

,,Granice mego języka wyznaczają granice mego świata” Wittgenstein

 

O MNIE

 

 Nazywam się Monika Bryk-Dropińska, jestem logopedą, nauczycielem dyplomowanym z dwunastoletnim stażem pedagogicznym. Pracowałam z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieżą gimnazjalną. Obecnie prowadzę diagnozę, terapię i profilaktykę logopedyczną w przedszkolu, szkole i gabinecie prywatnym. Jestem mamą dwóch synów Filipa 13 lat i Szymona 6.

 

WYKSZTAŁCENIE:

 

• Uniwersytet im. Adama Mickiwicza 5-cio letnie studia magisterskie, wydział edukacyjny kierunek pedagogika medialna

• Uniwersytet im. Adama Mickiewicza studia podyplomowe logopedia, uzyskany tytuł Logopeda Dyplomowany

• Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi studia podyplomowe specjalizacyjne neurologopedia ogólna i dziecięca, uzyskany tytuł Neurologopeda ogólny i dziecięcy

 

Jestem aktywnie działającym członkiem Polskiego Związku Logopedów –

w 2013 roku uzyskałam certyfikat zawodowy logopedy

Jestem certyfikowanym terapeutą metody EEG BIOFFEDBECK

W roku 2013 otrzymałam Nagrodę Dyrektora

 

KURSY I SZKLENIA:

 

• Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna ,,ROZUMEM – MÓWIĘ – POZNAJĘ ŚWIAT. Terapia zaburzeń językowych u dzieci w wieku 0-5 lat” - certyfikat

• warsztaty szkoleniowe „Wczesna interwencja logopedyczna. Zastosowanie ustno – twarzowej terapii regulacyjnej u dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym”, prowadzone przez certyfikowanego międzynarodowego terapeutę metody Castillo Moralesa,

• warsztaty naukowo – szkoleniowe „Dziecko z rozszczepieniem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego – leczenie wielospecjalistyczne, diagnoza i terapia zaburzeń mowy”,

• szkolenie „Problemy mowy w kontekście minimalnych dysfunkcji mózgu”prowadzone przez neuropediatrię z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,

• szkolenie „Zasady posługiwania się głosem w mowie zawodowej” – prowadzone przez Wielkopolski Instytut Neurolingwistyki z Poznania,

• szkolenie „Logopedia jako wiedza mająca wpływ na skuteczność i atrakcyjność wypowiedzi” – prowadzone przez trenera medialnego w Polskim Radiu i Telewizji w Warszawie,

• szkolenie „Niedokształcenie mowy w typie afazji. Kryteria diagnozy i opis zaburzenia” – prowadzone przez psychologa – logopedę z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Krakowie,

• szkolenie „Zaburzenia myślenia, języka i komunikacji w schizofrenii” – prowadzone przez psychiatrę ze Specjalistycznego Ośrodka Terapii i Promocji Zdrowia Psychicznego w Poznaniu,

• szkolenie „Dyslalia ankyloglosyjna”,

• szkolenie „Diagnoza i terapia w postępowaniu logopedycznym. Teoria i praktyka”.

• szkolenie ,,Praca z dzieckiem nadpobudliwym”

• Certyfikat „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej - moduł I, II, III” (szkolenie przeprowadzone przez COMBIDATA POLAND Sp. z o. o.),

• szkolenie „Jak skutecznie realizować ścieżki edukacyjne?”,

• kurs doskonalący: „Jak uczyć efektywnego uczenia się”,

• seminarium „Technologia w komunikacji i edukacji”,

• kurs doskonalący – „Praca na lekcji z uczniem dobrym i słabym” – „Ocenianieosiągnięć uczniów wg zasad pomiaru dydaktycznego”,

 stat4u