A A A

Podwójny sukces Przedszkola w Zagórowie

W minioną środę 13 grudnia rozstrzygnięty został konkurs Działanie Godne Uwagi organizowany przez Stowarzyszenie Centrum Pomocy i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP. Zgłoszono do niego 93 projekty prowadzone przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z całej Wielkopolski. Kapituła konkursowa wyróżniła osiem z nich, a internauci – trzy. Nagrodzono najlepsze inicjatywy w poszczególnych regionach województwa i najlepsze w pięciu kategoriach tematycznych. Ogródek Permakultury dla przedszkola w Zagórowie zyskał uznanie jurorów jako najciekawsze działanie w SUBREGIONIE KONIŃSKIM I w kategorii ZDROWIE I EKOLOGIA. Kapituła podkreśliła przyrodnicze i zdrowotne walory projektu oraz jego innowacyjność. Zwróciła uwagę na systematyczność i ciągłość prowadzonych działań, różnorodność form oraz zaangażowanie wielu podmiotów.

Wszystkim Rodzicom za zaangażowanie, wkład pracy, inicjatywy i ciekawe pomysły składam serdeczne podziękowania. Bez Waszego wysiłku, zainteresowania i wsparcia nie byłoby tego sukcesu.

Radosława Janicka

dyrektor przedszkola


 stat4u