A A A

Powróćmy, jak za dawnych lat…

      W czwartkowe popołudnie 12 maja 2016r. w Domu Kultury w Zagórowie odbyło się spotkanie emerytów i pracowników Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Zagórowie. Inicjatorką i organizatorką Spotkania po latach... była pani Krystyna Szelewicz – Cichocka. W uroczystości wzięły udział panie: Dioniza Matuszak, Marianna Błażejewska, Marianna Goślińska, Teresa Furmaniak, Krystyna Błaszczak, Maria Ligocka, Danuta Okarma, Halina Andrzejak, Anna Cegielska, Maria Błaszczak, Anna Szymczak, Krystyna Korczyńska, Teresa Marszewska, Urszula Kordulasińska, Beata Ruszkowska, Wiesława Grochalska, Dorota Wachowiak, Iwona Grzeszczak, Anna Matuszewska, Teresa Bartłomiejczak, Aleksandra Szeląg i pan Jerzy Szymczak. Władze gminne reprezentował pan Marian Parus – Przewodniczący Rady Miejskiej Zagórowa.

      Na początku spotkania minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych pracowników: Julii Domaszewskiej, Klary Ciesielskiej, Teresy Waliniak, Kazimiery Marciniak, Janiny Lebiedzińskiej, Cecylii Michalak, Wandy Staszak, Janiny Wiatrowskiej, Aliny Andrzejewskiej, Wandy Mróz i Beaty Lewickiej. W tym samym dniu na ich grobach zapłonęły znicze i złożono róże. W spotkaniu uczestniczyły również dzieci zmarłych pracowników: pani Małgorzata Kasprzak, państwo Joanna i Wojciech Waliniakowie, Sabina i Eugeniusz Grzegorczykowie. Organizatorka, Krystyna Szelewicz – Cichocka, przestawiła początki historii przedszkola w Zagórowie i osobę pierwszej kierowniczki pani Julii Domaszewskiej.

      Dopełnieniem spotkania był występ dzieci z przedszkola oraz prezentacja, która przywołała miłe wspomnienia wśród zebranych.

      Składam serdeczne podziękowania wszystkim obecnym, którzy skorzystali z naszego zaproszenia i przybyli na tę uroczystość. Dziękuję za Państwa pracę i zaangażowanie w tworzenie codzienności i historii przedszkola w Zagórowie. Ten bukiet kwiatów złożony na ręce pani Dionizy Matuszak, najbardziej doświadczonej spośród nas nauczycielki, niech będzie wyrazem naszego szacunku i szczerej pamięci – powiedziała na zakończenie dyrektor zagórowskiego przedszkola – pani Radosława Janicka.

      Po występach i przemówieniach przyszedł czas na wspólną biesiadę. Uczestnicy zasiedli przy stole, by kontynuować wspomnienia, a tych było niemało.

      Na to jedno popołudnie czas cofnął się o kilka lat.


 stat4u