A A A

Przedszkole na pTAK

      Nasze przedszkole bierze udział w kampanii ,,Przedszkole na Ptak!”. Poprzez to w przedszkolu prowadzonych jest wiele zajęć dotyczących ptaków, przyrody a także całego środowiska zwierząt. W każdym miesiącu wysyłamy zdjęcia oraz krótkie opisy zajęć. Uczymy się jak ważnym elementem przyrody ożywionej SA ptaki oraz, że warto o nie dbać.

O kampanii….

      Bądź na pTAK!, Ogólnopolska Społeczna Kampania Wiedzy i Edukacji Przyrodniczej.Wiodącym tematem Kampanii oraz spoiwem dla wszystkich zaplanowanych w niej działań są ptaki oraz ochrona ich przestrzeni życiowej (siedlisk). Jednocześnie pod parasolem z ptaków podejmowane będą tematy ogólno-ekologiczne. Ostatecznie, poszczególne wątki Kampanii, związana z nimi publicystyka, akcje oraz wszelkiego rodzaju działania będą zawierały się we wspólnej przestrzeni komunikacyjnej pTAK! I tak mamy tutaj m.in. Szkołę na pTAK! i Ogród na pTAK! Zapraszamy do ekskluzywnego Klubu Ptaków Polskich oraz do udziału w licznych konkursach – oczywiście na pTAK!

      Oto najważniejsze cele jakie postawiliśmy sobie w Kampanii pTAK!:

• Dostarczać Państwu wiarygodnej informacji i wiedzy o Przyrodzie (Polskiej) – w sposób przyjazny, atrakcyjny, z najwyższą dbałością o naukową rzetelność i standardy etyczne.

• Stworzyć przyjazną i w pełni wiarygodną bazę danych i źródło informacji w dziedzinie ochrony przyrody/bioróżnorodności w formie Portalu pTAK!: www.jestemnapTAK.pl Naturalnie szczególne miejsce rezerwujemy tutaj dla problematyki ochrony ptaków i ich siedlisk.

• Promować wartości jakie niesie ze sobą Przyroda oraz idee jej ochrony.

• Promować i budować społeczną postawę na pTAK! – tj. postawę szacunku dla bioróżnorodności oraz współodpowiedzialności, zrozumienia i otwartości wobec idei i działań związanych z jej ochroną.

• Ukazać i promować Przyrodę (ptaki w szczególności!) jako temat atrakcyjny społecznie, wart zainteresowania i zaangażowania.

• Budować platformę społecznego porozumienia – tj. zaangażowania i współpracy wokół idei i działań podejmowanych w ramach kampanii pTAK! - łączącą autorytety, organizacje i zwykłych ludzi.

• Stworzyć warunki dla rozwoju osobistego i integracji społecznej skoncentrowanych wokół idei ochrony przyrody/bioróżnorodności - ptaków w szczególności. Wartością dodaną będzie zabawa.

• Kampania pTAK! ma wykorzystywać efekt kuli śnieżnej, gwarantując w ten sposób rozwój i trwałość Idei na pTAK! w horyzoncie czasowym daleko wykraczającym poza projekt inicjacyjny.

mgr Karolina Kramska

  • Kolorowanie ptaków

          Podczas zajęć dzieci z grupy ,,Żabki" pokolorowały ptaki według swoich pomysłów. Następnie wybrały się na spacer, aby poszukać a także posłuchać ptaków, które zostały na zimę. Dzieci sprawdziły również czy ptaszki poczęstowały sie pokarmem specjalnie dla nich przygotowanym. Okazało się, że przysmaki były tak pyszne, że prawie wszystko zjadły.

 stat4u