A A A

Przegląd logopedyczny

 

 Mowa związana jest z ogromnym obszarem działań każdego człowieka i wpływa na kształtowanie się jego osobowości. Opanowanie właściwej techniki mówienia, wyraziste wymawianie głosek i wyrazów daje dziecku większą szansę na sukces szkolny i pozwala uniknąć wielu niepotrzebnych stresów. Należy bowiem pamiętać, że wadliwa wymowa utrudnia dziecku nie tylko sytuację szkolną, ale i środowiskową – może być powodem do drwin ze strony rówieśników. Skutkiem tego mogą być zaburzenia zachowania dziecka z wadą wymowy. Prawidłowa wymowa ma również wpływ na procesy percepcyjne, a w szczególności na naukę czytania i pisania Dlatego należy starać się, by zaburzenie mowy zostało usunięte, zanim dziecko podejmie naukę w szkole. Uwieńczeniem terapii logopedycznej jest szczególny sposób pokazania efektów pracy dziecka, rodzica i logopedy.

 

 20 czerwca 2011r. odbył się I Przegląd Logopedyczny, a 21 czerwca 2012r. II Przegląd Logopedyczny, Przegląd częściowo miał charakter warsztatów i składał się z dwóch etapów: I część polegała na interpretacji przygotowanego utworu dowolną techniką plastyczną. Została zrobiona piękna wystawa z prac plastycznych i technicznych, które dzieci wspólnie z rodzicami przygotowały na konkurs logopedyczny pt. „Trudne wierszyki łamiące języki”.

 

 II część obejmowała recytację przygotowanego wiersza. Dzieci uczęszczające na zajęcia logopedyczne w przedszkolu zaprezentowały wiersze, których uczyły się podczas indywidualnych zajęć logopedycznych w ciągu całego roku szkolnego oraz wierszyki własnego autorstwa, których uczyły się pod kierunkiem rodziców i opiekunów, oraz prezentację wykonanej pracy plastycznej. Przerywnikiem zabawy były piosenki logopedyczne, przy których dzieci doskonale bawiły się wykonując ćwiczenia buzi i języka. Dzieci otrzymały dyplomy za całoroczną pracę na zajęciach logopedycznych i udział w przeglądzie. Pani Dyrektor pogratulowała dzieciom uzyskania postępów w kształtowaniu prawidłowej mowy pod moim okiem oraz Rodziców zachęcała do dalszej regularnej pracy w kolejnym roku szkolnym.

 

 Celem przeglądów jest prezentacja efektów pracy nad poprawną wymową trudnych głosek, motywowanie do ćwiczeń logopedycznych oraz rozbudzenie zainteresowania literaturą dziecięcą, wykorzystanie wiadomości i umiejętności zdobytych w toku terapii logopedycznej.

 

 Uważam, że Przegląd Logopedyczny jest inicjatywą, która daje szansę dzieciom na zaprezentowanie swoich umiejętności. Dzięki takim występom uczestnicy mogą poczuć się docenieni oraz pewniejsi siebie. Rezultat dobrej współpracy logopedy z rodziną dziecka – jego miarą do sukcesu w terapii.

 stat4u