A A A

Rytmika

 

Zajęcia rytmiki w przedszkolu

 

   Każde dziecko nosi w sobie muzykę.

Jeżeli pomożemy dziecku rozwinąć tą muzykę – uczynimy je istotą nie tylko

lepszą i szlachetniejszą, lecz także bardziej szczęśliwą.

 

   Metoda rytmiki Emila Jaques Dalcroze'a opierająca się na ruchu ściśle powiązanym z muzyką – jest szczególnie doskonałą metodą umuzykalniania i wychowania dzieci, gdyż wychodzi naprzeciw potrzebom rozwoju psycho-fizycznego dziecka i daje mu możliwość uzewnętrzniania własnych przeżyć muzycznych oraz zaspokaja tak żywą w dziecku potrzebę poruszania się.

 

   Wiele różnorodnych ćwiczeń i zabaw realizowanych całym ciałem podczas zajęć rytmiki prowadzi do maksymalnego wniknięcia w strukturę i wyraz muzyki – istotnie wpływa na rozwój muzykalności dziecka, a jednocześnie aktywizuje i rozwija sprawność ruchową, ćwiczy i rozwija umiejętność koncentracji i równoczesnej obserwacji kilku zjawisk, rozwija spostrzegawczość, pamięć, wyobraźnię, wpływa na właściwe interakcje społeczne.

 

  Rytmika to metoda o szeroko i nowocześnie rozumianych założeniach wychowawczych – kształcąca człowieka inteligentnego, samodzielnego, aktywnego, zdrowego fizycznie, wrażliwego i rozumiejącego sztukę, przyszłego jej odbiorcę, a niekiedy twórcę i wykonawcę.

 

   Zajęcia rytmiki ściśle współdziałają z kształcącymi i wychowawczymi zadaniami przedszkola.

 

 

                                                                              Nauczyciel rytmiki

 

                                                                               Kinga Majewska

 stat4u