A A A

Spotkania adaptacyjne

      Pod koniec sierpnia 2016r. nauczycielki - Magdalena Ligocka i Edyta Klocek zaprosiły do przedszkola nowoprzyjęte dzieci 3-letnie oraz ich rodziców na spotkania adaptacyjne.

      Dzieci i rodzice chętnie skorzystali z zaproszenia. Podczas spotkań dzieci miały okazję poznać panie, które będą z nimi pracowały oraz budynek przedszkola. Wszyscy razem bawili się w salach przedszkolnych oraz na placu zabaw. Był także słodki poczęstunek, wspólne wykonanie prac plastycznych oraz zabawy muzyczno – ruchowe i z kolorową chustą.

      Spotkania adaptacyjne mają na celu nawiązanie więzi z dziećmi i rodzicami oraz złagodzić u dzieci napięcie związane z adaptacją w przedszkolu.


 stat4u