A A A

Spotkania adaptacyjne

Pod koniec sierpnia 2017r. odbyły się w naszym przedszkolu spotkania adaptacyjne, na które zostały zaproszone dzieci nowoprzyjęte do przedszkola oraz ich rodzice.

Spotkania dla 3,4-letnich „Misiów” zorganizowały panie: Arleta Zawal i Agnieszka Sobczak, dla 3-letnich „Pingwinków” - pani Iwona Grzeszczak, a dla 4,5-letnich „Wiewiórek” - pani Małgosia Marcjan.

Spotkania miały na celu złagodzić u dzieci napięcie związane z nową sytuacją oraz zapoznanie z pracownikami i budynkiem przedszkola.


 stat4u