A A A

Wierszowisko

Już po raz trzeci w naszym przedszkolu odbył się konkurs recytatorski "Wierszowisko". Konkurs odbył się w dwóch etapach. 10 kwietnia miał miejsce pierwszy etap wewnątrzprzedszkolny, w którym wzięło udział 22 chętnych dzieci z naszego przedszkola. Wyróżnienie i awans do kolejnego etapu dostała czwórka dzieci: Filip Musiałowski z grupy „Motylków ( J. Tuwim Okulary), Agata Matelska z grupy ”Motylków” (Klementynka), Ada Ościsłowska z grupy „Żabek” (J. Tuwim Abecadło), Oliwia Nowak z grupy „Żabek” (Jak osa męża szukała). Oceny recytacji wierszy dokonało Jury w składzie: przewodnicząca Rady Rodziców – pani Izabela Goślińska, dyrektor przedszkola - pani Radosława Janicka, logopeda przedszkola – pani Monika Wojciechowska.

Podstawą oceny jury było: wyrazistość recytacji, sposób operowania głosem (modulacja), interpretacja tekstu, prezentacja utworu, ogólny wyraz artystyczny (gest sceniczny, element ruchu).

17 kwietnia odbył się drugi etap konkursu, do którego udziału zgłosiły się również dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łukomiu i Szkoły Podstawowej w Zagórowie. Nad całością uroczystości czuwały panie: Magdalena Ligocka i Iwona Grzeszczak, które przybliżyły wszystkim zebranym temat polskości. Konkurs rozpoczęto od wspólnej recytacji wiersza W. Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”. Następnie serdecznie powitano wszystkich gości i szanowne Jury w składzie: dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zagórów – pani Katarzyna Nowicka, nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum – pani Hanna Kierzek, przewodnicząca Rady Rodziców – pani Izabela Goślińska, logopeda przedszkola w Zagórowie – pani Monika Wojciechowska. Do recytacji wierszy przystąpiło 10 dzieci:

Szkoła Podstawowa w Łukomiu

Julia Skowrońska - M. Konopnicka „Sposób na laleczkę”

Justyna Przybyła - D. Gellner „Kwiatki – bratki”

Filip Kubicki - W. Chotomska „Dwa koguty”

Szkoła Podstawowa w Zagórowie

Maciej Struszczyk J. Brzechwa „Pomidor”

Wiktor Czupryniak D. Gellner „Szły myszy”

Zuzanna Lewandowska J. Tuwim „Okulary”

Przedszkole Zagórów

Filip Musiałowski - J. Tuwim „Okulary”

Agata Matelska – „Klementynka”

Ada Ościsłowska – J. Tuwim „Abecadło”

Oliwia Nowak - „Jak osa męża szukała”

Kiedy Jury udało się na narady, dzieci obejrzały film o polskich symbolach narodowych. Poprzez zabawy i opowieści o Polsce celem pobocznym uroczystości było kształtowanie w dzieciach poczucia tożsamości narodowej.

Jury konkursu wyróżniło trzy osoby: Macieja Struszczyka (SP w Zagórowie), Wiktora Czupryniaka (SP w Zagórowie) i Oliwię Nowak (Przedszkole w Zagórowie). Nagrodę specjalną, przewodnicząca Rady Rodziców pani Izabela Goślińska przyznała Julii Skowrońskiej za prezentację wiersza „Sposób na laleczkę”.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i książkę z wierszami i bukiecik kwiatów.

Dziękujemy serdecznie wszystkim opiekunom: pani Aleksandrze Samsonowskiej, pani Agnieszce Staszewskiej i wszystkim paniom i rodzicom z naszego przedszkola za przygotowanie dzieci i pomoc w organizacji uroczystości.


 stat4u